Historie

Poslední aktualizace: 28. dubna 2016Historie Ochotnického spolku Dobrovít

(Dříve též Divadelní soubor „Dobrovít“ Dobrovice a podobně)

Nedaleko Mladé Boleslavi, jihovýchodním směrem, se nachází malé město Dobrovice. Nejstarší písemné zmínky o obci pocházejí ze 13.století, od poloviny 16. století se Dobrovice pyšní městskými právy. Třebaže v dnešní době se do povědomí veřejnosti dostává hlavně ve spojení s výrobou cukru a lihu (ve městě sídlí firma Tereos TTD, a.s. - cukrovar a lihovar), mezi amatérskými divadelníky je Dobrovice známa hlavně díky aktivitám Ochotnického spolku Dobrovít, jenž je pořadatelem přehlídky divadelních představení amatérských divadelních souborů „Pojizerské hry“.

Tento spolek patří mezi nejstarší (ochotnické) spolky v Čechách. Byl založen roku 1833, v době vrcholícího národního obrození, dobrovickými měšťany, vedenými krejčím Josefem Seemanem, zednickým mistrem Františkem Vomáčkou a pomocníkem ranhojiče Hynkem Kapičkou, aby sehrál komedii „Der Wirwar“ pro zámecké panstvo. O rok později však už členové spolku hráli pro své sousedy hry v češtině a výrazně tak přispěli ke kulturnímu vzestupu obce (později mj. přispěli i k založení městské knihovny).

Od té doby pracuje spolek téměř nepřetržitě - s odmlkami v době tzv. Bachova absolutismu a během světových válek - do dnešních dob. Každý rok spolek nacvičuje alespoň jednu novou hru pro dospělé diváky, hru pak několikrát reprízuje na domácím jevišti a hostuje s ní i na pódiích partnerských spolků. V posledních desetiletích se věnuje i práci s dětskými herci, kteří pravidelně nacvičují hru pro své vrstevníky.

V roce 1949 byl z popudu ochotníků Karla Manna, Františka Pavlase a Míly Fadrhonse poprvé zorganizován festival ochotnických souborů mladoboleslavského okresu „Pojizerské hry“. Dobrovičtí ochotníci tak položili základ tradice, která postupně přerostla hranice okresu a dnes je po Jiráskovu Hronovu druhou nejstarší přehlídkou amatérských divadel v republice. Během uplynulých 66 ročníků se festivalu zúčastnilo přes 80 souborů (včetně krajanů z Chorvatska), které sehrály téměř 550 představení pro dospělé i dětské diváky. V letošním roce se bude konat již 67. ročník, během něhož budou moci příznivci amatérského divadla shlédnout další představení.


Domů Nahoru

Copyright © penda 2016