Úvodní stránka

Poslední aktualizace:

1. června 2019
v 00:01 hodin


Prosím, přejděte na stránku
Novinky
nebo
Pojizerské hry
anebo rovnou na
Jubilejní 70. Pojizerské hry 2019

Náš archivář a kronikář v jedné osobě
Josef Sluka
za spolupráce mnohých dalších
pro nás a pro Vás zpracoval
zajímavé čtení a pokoukání
180. let ochotnického spolku Dobrovít,
které naleznete zde.
Pozor, není určeno pro mobilní aplikace.
Pouze pro prohlížení na PC.

To jsme skoro celí my, Dobrovíťáci

Dobrovít 2014

a naše sepie

sepieNahoru


Copyright © penda 2019